ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
για τα σεμινάρια που θα διεξαχθούν

....περισσότερα!
praktikaImageΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


...περισσότερα!
fekΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

...δείτε το ΦΕΚ!
Εθελοντική Αιμοδοσία
Μια ανθρώπινη πράξη
Ξενώνας Αργώ
Ξενώνας Ίριδα
grafeio2

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 431 επισκέπτες συνδεδεμένους
Εκτύπωση PDF
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Με την υπ’ αριθμ Υ3α/ΓΠ 96645/07 απόφαση ,  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ Υ3β/οικ.6385/10.9.1993 κοινή υπουργική απόφαση « Σύσταση Κέντρου Υγείας (Κ.Υ) Κατούνας Νομού Αιτωλοακαρνανίας » (ΦΕΚ 743/τ. Β΄)

Έτσι το Κέντρο Υγείας Κατούνας είναι το πέμπτο Κ.Υ. αρμοδιότητας του Νοσοκομείου μας .

Το Κέντρο Υγείας έχει έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Κατούνας του Δήμου Μεδεώνος και ως περιοχή ευθύνης του Κ.Υ. Κατούνας ορίζονται ο Δήμος Μεδεώνος ο οποίος περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Κονοπίνας , Αετού, Τρύφου, Αχυρών, Κομπωτής και Κατούνας καθώς και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Φυτειών και Παπαδάτου του Δήμου Φυτειών.

Για τις ανάγκες του Κ.Υ. Κατούνας συνιστώνται οι παρακάτω κατά κλάδο , βαθμό, κατηγορία και ειδικότητα θέσεις προσωπικού:

1.

ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ/ΝΤΗΣ

ΕΑ΄

ΕΑ΄ή ΕΒ΄

ΕΒ΄

ΣΥΝΟΛΟ

Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

1

1

-

2

4

Παιδιατρικής

-

-

1

-

1

Μικροβιολογίας

-

-

1

-

1

Ακτινοδιαγνωστικής

-

-

1

-

1

Οδοντιατρικής

-

-

-

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

1

3

3

8


2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής – Τέσσερις (4) θέσεις.
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής – Μία (1) θέση.
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών – τριών Υγείας – Δύο (2) θέσεις.
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας – Μία (1) θέση.
Κλάδος ΤΕ Φυσιοθεραπείας – Μία (1) θέση.
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας – Μία (1) θέση.
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων – Μία (1) θέση.
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας – Μία (1) θέση.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων – Μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων – Τέσσερις (4) θέσεις.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.

Κλάδος ΥΕ Επιμελητών – Μία (1) θέση.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας – Δύο (2) θέσεις.