ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
για τα σεμινάρια που θα διεξαχθούν

....περισσότερα!
praktikaImageΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


...περισσότερα!
fekΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

...δείτε το ΦΕΚ!
Εθελοντική Αιμοδοσία
Μια ανθρώπινη πράξη
Ξενώνας Αργώ
Ξενώνας Ίριδα
grafeio2

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 564 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αγρίνιο, 14 Απριλίου 2011
Αριθ. πρωτ.: Γ. Δ.: 896


ΘΕΜΑ:«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»


Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδαφ. 1 και 13  του Ν. 3329/2005 ΦΕΚ 81/τ.Α΄/04042005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
2.    Την με αριθ. πρωτ.:Υ10β/ Γ. Π. οικ.46622/20-04-2010 απόφαση της κ. Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 138/20.04.2010 τ. Υ Ο Δ Δ )».
3.    Τις διατάξεις του άρθρου 84, 85, 86 και 87 του Ν. 3528/07.
4.    Την αριθμ. 16/1ο/08-7-2009 απόφαση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Ν.Αιτωλ/νίας.
5.    Την αριθμ. 21/22-12-2006 απόφαση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Ν.Αιτωλ/νίας..
6.    Τα ατομικά ειδικά έντυπα  σημειώματα μοριοδότησης των υποψηφίων, όπως συντάχθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης..
7.    Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων βάσει της βαθμολογίας των.
8.    Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας και οργάνωσης της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Λαμβανομένου υπόψη, ότι στο Νοσοκομείο μας λειτουργούν Τμήματα, Κλινικές και Μονάδες που απαιτούν τοποθέτηση Προϊσταμένου και Υπευθύνου για την εύρυθμη λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, την Οργάνωση και Συντονισμό δράσης σε όλους τους τομείς, με σκοπό την κατά το δυνατό καλύτερη παροχή υπηρεσιών Υγείας και φροντίδας όλων των βαθμίδων και επιπέδων τοποθετούμε Προϊσταμένους και Υπευθύνους ως εξής:
1.Η κ. ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ: τοποθετείται Προϊσταμένη στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων με αντικαταστάτρια και Υπεύθυνη την κ. Γιάτση Αναστασία.

2.Η κ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ:τοποθετείται Προϊσταμένη στην Παιδιατρική Κλινική με αντικαταστάτρια και Υπεύθυνη την κ. Σινάνη Γεωργία.

3.Η κ. ΛΙΑΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: τοποθετείται Προϊσταμένη στην Χειρουργική Κλινική με αντικαταστάτρια και Υπεύθυνη την κ. Μπαρέ Ελπίδα.

4.Η κ. ΚΟΣΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ: τοποθετείται Προϊσταμένη στην Παθολογική  Κλινική, ενώ θα προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικού Προσωπικού και Υπεύθυνη στο Τμήμα Χημειοθεραπειών.

5.Η κ. ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: τοποθετείται Προϊσταμένη στην Ουρολογική Κλινική, με αντικαταστάτρια και  Υπεύθυνη την κ. Καρατζογιάννη Ασπασία.  

6.Η κ. ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: θα εκτελεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στην Παθολογική Κλινική με αντικαταστάτη και Υπεύθυνο τον κ. Τσιάντα Δημήτριο.

7.Η κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΣΗΜΩ: θα εκτελεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στην Καρδιολογική  Κλινική με αντικαταστάτρια και Υπεύθυνη την κ. Μονιά Μαρία.

8.Η κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ: θα εκτελεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με αντικαταστάτη και Υπεύθυνο τον κ. Τζουμερκιώτη Σταύρο.

9.Η κ. ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ: θα εκτελεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στην Ορθοπαιδική Κλινική με αντικαταστάτη και  Υπεύθυνο τον κ. Θεοφάνη Χρήστο.

10.Η κ. ΤΣΟΡΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ: θα εκτελεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με αντικαταστάτη και Υπεύθυνο τον κ. Ζωγανά Κωνσταντίνο.

11.Η κ. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΘΗΝΑ: θα εκτελεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στο Χειρουργείο με αντικαταστάτρια και Υπεύθυνη την κ. Κυζιρίδη Μαρία

12.Ο κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: θα εκτελεί τα καθήκοντα του Προϊσταμένου στο Αναισθησιολογικό Τμήμα με αντικαταστάτρια και Υπεύθυνη την κ. Κούση Κωνσταντίνα.

13.Η κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ -ΚΑΣΟΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ: θα εκτελεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στο Τμήμα Αιμοδοσίας με αντικαταστάτρια και Υπεύθυνη την κ. Γεωργίου Μαρία.

14. Η κ. ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ: θα εκτελεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στα Διατομεακά Τμήματα Ημερήσιας Νοσηλείας και Επειγόντων Περιστατικών με αντικαταστάτρια και Υπεύθυνη την κ. Καραγιάννη Σπυριδούλα.

15. Η κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ: θα εκτελεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στην Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας.

16. Η κ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: θα εκτελεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στην Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική με αντικαταστάτρια  και Υπεύθυνη την κ. Βέλλιου Μαρία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δ/ΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δ/ΝΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΟ Διοικητής

Γιάννης Μπίνας