ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
για τα σεμινάρια που θα διεξαχθούν

....περισσότερα!
praktikaImageΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


...περισσότερα!
fekΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

...δείτε το ΦΕΚ!
Εθελοντική Αιμοδοσία
Μια ανθρώπινη πράξη
Ξενώνας Αργώ
Ξενώνας Ίριδα
grafeio2

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 640 επισκέπτες συνδεδεμένους
11-05-2010

Σε εφαρμογή των οδηγιών της § 1 του με αριθμ. πρωτ. 8533/10-05-2010 εγγράφου του κ. Διοικητού της Διοικήσεως της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σχετικά με « Επιτροπή Φαρμάκων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της οικ. 39372/31-03-2010 Εγκύκλιου της κ. Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με «Διαδικασίες Διαχείρισης Φαρμάκων εντός του Νοσοκομείου» και κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας, συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου Γ. Δ. 1204/11-05-2010 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Γιάννη Μπίνα, η  Τριμελής Επιτροπή Φαρμάκων που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Α/Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- Δ/ντης Φαρμακευτικού Τμήματος

ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- Φαρμακοποιός.

2.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- Δ/ντής Καρδιολογικής Κλινικής

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Δ/ντης Παθ/κής κλινικής.

3.

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Δ/ντής Χειρ/κής Κλινικής

ΓΚΙΑΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Δ/ντής Ουρ/κής Κλινικής.


Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίστηκε  ο κ. ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- Δ/ντης Φαρμακευτικού Τμήματος, με αναπληρωτή του τον ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ- Φαρμακοποιό, του Φαρμακευτικού Τμήματος του Νοσοκομείου μας.

Η Γραμματειακή υποστήριξη ανατέθηκε  στην γραμματεία του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Το έργο της Επιτροπής Φαρμάκων ορίζονται τόσο από τις διατάξεις της οικ. 39372/31-03-2010 Εγκύκλιου της κ. Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με «Διαδικασίες Διαχείρισης Φαρμάκων εντός του Νοσοκομείου» όσο και από το 8533/10-05-2010 έγγραφο του κ. Διοικητού της Διοικήσεως της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.