Εκτύπωση
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                           (ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α)
 
(ΜΠΡΙΑΝΗΣ  ΦΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α)
 
(ΜΩΚΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ     ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α)
 
 
 
 
 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012
 
 
 1. 01-032012  11o Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου Α τάξη (41 μαθητές)
 2. 15-03-2012 Δημοτικό Σχολείο Ν. Αβόρανης (όλες οι τάξεις 46 μαθητές)
 3. 22-03-2012 1ο Γυμνάσιο Αγρινίου (Α τάξη 128 μαθητές)
 4. 25-09-2012 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Α1 τάξη 22 μαθητές)
 5. 29-09-2012 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Α2 τάξη 21 μαθητές)
 6. 02-10-2012 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Α1 τάξη 20 μαθητές)
 7. 19-10-2012 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Α2 τάξη 20 μαθητές)
 8. 23-10-2012 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Α2 τάξη 18 μαθητές)
 9. 01-11-2012  3ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου  (Β1 τάξη 19 μαθητές)
 10. 02-11-2012  3ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου  (Β2 τάξη 18 μαθητές)
 11. 19-11-2012  6ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου  (Α2 τάξη 24 μαθητές)
 12. 22-11-2012  6ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου  (Α1 τάξη 25 μαθητές)
 13. 27-11-2012  5ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου  (Α2 τάξη 23 μαθητές)
 14. 03-12-2012    1/θεσιο Νηπιαγωγείο  Καμαρούλας  (13 μαθητές)
 15. 04-12-2012   5ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Α1 τάξη 21 μαθητές)
 16. 07-12-2012   7ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Α2 τάξη 25 μαθητές)
 17. 11-12-2012   7ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Α1 τάξη 25 μαθητές)
 18. 18-12-2012     9ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Α τάξη   17 μαθητές)