ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
για τα σεμινάρια που θα διεξαχθούν

....περισσότερα!
praktikaImageΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


...περισσότερα!
fekΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

...δείτε το ΦΕΚ!
Εθελοντική Αιμοδοσία
Μια ανθρώπινη πράξη
Ξενώνας Αργώ
Ξενώνας Ίριδα
grafeio2

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 282 επισκέπτες συνδεδεμένους
ΘΕΜΑ:  «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ»

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2005).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 69 & 70 του Ν.3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 31/τ.Α/2011).
 3. Την με αριθμ. πρωτ. Υ4α/ΟΙΚ84627/25-07-2011 απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/τ.Β΄/2011).
 4. Την με αριθμ. Πρωτ: Υ4α/οικ.91432/25-07-2011 απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αληλλεγγύης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/τ.Β΄/2011).
 5. Την αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.105673/27-09-2011 απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός Διοικητή ως Κοινός Διοικητής των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 333/τ.ΥΟΔΔ/27-09-2011).
 6. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. Υ3Γ/ΓΦ13/Γ.Π.οικ. 82130/24-08-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Συγκροτούμε κλιμάκιο ιατρών για την διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας μαθητών προκειμένου να εγγραφούν στις δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούμενη από τους εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΖΙΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Επιμελητής Β΄Καρδιολογίας

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επιμελητής Β΄Οφθαλμολογίας

ΑΜΠΝΤΙ ΜΩΧΑΜΕΝΤ

Επιμελητής Α΄Οφθαλμολογίας

ΜΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επιμελητής Α΄ Οδοντιατρικής

ΜΠΡΙΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Επιμελητής Α΄ Οδοντιατρικής


Η ανωτέρω επιτροπή θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από ώρα 10:30π.μ. έως 13:00 μ.μ. στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ
Κοινοποίηση:
Διοίκηση 6ης ΥΠΕ
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων
Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 26441
Εσωτερική Διανομή:
 • Διοικητικό Διευθυντή
 • Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
 • Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 • Υποδιεύθυνση Διοικητικού
 • Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
 • Τμήμα Πληροφορικής
(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου)
 • Τμήμα Γραμματείας
(να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου)
 • Αναφερόμενοι Ιατροί