Λίστα Χειρουργείων

Λίστα Χειρουργείων

Οι λίστες χειρουργείων θα ανανεώνονται κάθε εβδομάδα.

Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία

Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία

Πληροφορίες για τα πρωινά εξωτερικά ιατρεία

Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία

Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία

Πληροφορίες για τα απογευματινά εξωτερικά ιατρεία

|ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Κ.Ψ.Υ.|

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Κ.Ψ.Υ.

Κοινότητα & ψυχική υγεία / ένας αναγκαίος διάλογος Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 7:00 μ.μ.

Το Νοσοκομείο

Το Νοσοκομείο

Διαγωνισμοί Προκηρύξεις

Δημόσια Διαβούλευση