Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία

Στο Τμήμα Γραμματείας Απογευματινών Ιατρείων του Νοσοκομείου γίνεται η διεκπεραίωση και η καθοδήγηση του ασθενή για την πραγματοποίηση της επιθυμητής εξέτασης.

Ο ασθενής που πρόκειται να επισκεφθεί κάποιο Απογευματινό Ιατρείο, καταβάλλει κάποιο ποσό ανάλογα την εξέταση στην οποία θα υποβληθεί , που σε πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων το αναλαμβάνει ο ασφαλιστικός τους φορέας.

Στα Απογευματινά Ιατρεία του Νοσοκομείου ο προγραμματισμός των επισκέψεων, γίνεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 19:30
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 21:00 – ΙΑΤΡΟΣ Κα ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 20:30 – ΙΑΤΡΟΣ Κος ΜΙΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 21:00 – ΙΑΤΡΟΣ Κος ΝΤΟΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 21:00 – ΙΑΤΡΟΣ Κα ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ 15:00 ΕΩΣ 20:30 – ΙΑΤΡΟΣ Κος ΤΣΟΛΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ 16:00 ΕΩΣ 19:00 – ΙΑΤΡΟΣ Κος ΡΩΣΣΑΣ
ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ 16:00 ΕΩΣ 19:00 – ΙΑΤΡΟΣ Κος ΤΣΙΩΠΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 16:00 ΕΩΣ 19:00 – ΙΑΤΡΟΣ Κος ΚΟΛΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 16:00 ΕΩΣ 19:00 – ΙΑΤΡΟΣ Κος ΠΑΦΥΛΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 16:00 ΕΩΣ 19:00 – ΙΑΤΡΟΣ Κος ΡΩΣΣΗΣ