Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία

Στο Τμήμα Γραμματείας Απογευματινών Ιατρείων του Νοσοκομείου γίνεται η διεκπεραίωση και η καθοδήγηση του ασθενή για την πραγματοποίηση της επιθυμητής εξέτασης στα Απογευματινά Ιατρεία , για εξετάσεις που αφορούν τον Αξονικό Τομέα,τους Υπερήχους και τις Μαστογραφίες.
Ο προγραμματισμός των επισκέψεων στα Απογευματινά Ιατρεία γίνεται είτε απ’ ευθείας στον Ακτινοδιαγνωστικό Τομέα , είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2641361555 για μαστογραφίες – υπερήχους (Δ/ντης Ακτινολογικού Κος Αθανασόπουλος) – 2641361170 για υπερήχους (Κος Κανής Ακτινολόγος)– 2641361565 (Δ/ντης Αξονικού Τομογράφου Κος Χρυσανθακόπουλος).

Ο ασθενής που πρόκειται να επισκεφθεί κάποιο Απογευματινό Ιατρείο, καταβάλλει κάποιο ποσό ανάλογα την εξέταση στην οποία θα υποβληθεί , που σε πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων το αναλαμβάνει ο ασφαλιστικός τους φορέας.

Στα Απογευματινά Ιατρεία του Νοσοκομείου ο προγραμματισμός των επισκέψεων, γίνεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ TΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ακτινολογικό 2641361555 ΔΕΥΤΕΡΑ Κος Αθανασόπουλος – Κος Κανής Μαστογραφίες – Υπέρηχοι
Ακτινολογικό 2641361170 ΤΕΤΑΡΤΗ Κος Κανής Υπέρηχοι
Αξονικός Τομογράφος 2641361565 ΤΡΙΤΗ Κος Πολυχρόνου
ΤΕΤΑΡΤΗ Κος Χρυσανθακόπουλος
Αξονικές Τομογραφίες