Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου 15-06-2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ ΤΗΝ 6η ΥΠΕ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι, η 6η ΥΠΕ μετά από σχετικές συζητήσεις αλλά και την επίσκεψη–συζήτηση στο Αγρίνιο του Υποδ/τή  κ. Ζαμπάρα Μιλτιάδη, κατανοώντας την ικανοποιητική λειτουργία των Νοσηλευτικών Μονάδων Αγρινίου – Μεσολογγίου ¨ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ¨ ενέκρινε για πρώτη φορά την χορήγηση του αποθεματικού 10% τρέχοντος έτους από τον Ιούνιο του 2018 για την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών δαπανών και των δύο Νοσηλευτικών Μονάδων.

Το ύψος της χρηματοδότησης του αποθεματικού 10% που απελευθερώνεται, πλην φαρμάκων,  είναι:

  • Ν.Μ. Αγρινίου …………………800.000 ευρώ
  • Ν.Μ. Μεσολογγίου …………..260.000 ευρώ

Το ως άνω αποθεματικό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μισθοδοσίας νέου επικουρικού προσωπικού (ιατρών και λοιπού προσωπικού) που σύντομα αναλαμβάνει υπηρεσία, την προμήθεια ή αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού και την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΕΚΟ.

Μετά την παραπάνω εξέλιξη επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας  προς την Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και του Υποδ/τη κ. Ζαμπάρα Μ., για την εν τοις πράγμασι οικονομική στήριξη και των δύο (2) Νοσηλευτικών Μονάδων, με βάση την οποία με σταθερό ρυθμό και προσεγμένα βήματα βελτιώνεται καθημερινά η υφιστάμενη κατάσταση στην Δημόσια Υγεία στο Νομό μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης

Κοινοποίηση