Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου 16-07-2018

Με αφορμή έγγραφο υπηρεσιακών παραγόντων του Νοσοκομείου Αγρινίου αναφορικά με τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού και την πληρωμή των πάσης φύσεως δεδουλευμένων  τους, δηλώνουμε ότι η Διοίκηση θα εφαρμόσει κατά γράμμα και τις εντολές του Υπουργείου Υγείας για την παράταση των συμβάσεων των ιατρών και το άρθρο 16 του Ν.4551/2018(ΦΕΚ 116/Α/2-7-2018) που αφορά το λοιπό προσωπικό.

Προς τούτο ελήφθη ήδη απόφαση στο Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας για την παραμονή τους.

Ως εκ τούτου, το επικουρικό προσωπικό παραμένει στη θέση του και θα ληφθεί μέριμνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, για την ομαλή συνέχιση πληρωμής των πάσης φύσεως δεδουλευμένων τους, σύμφωνα με τις εντολές και τις κατευθύνσεις  που μας έχουν δοθεί, καθότι θεωρούμε ότι προσέφεραν και προσφέρουν σημαντικό έργο και στον τομέα ευθύνης τους και στην παροχή υπηρεσιών στη Νοσηλευτική μας Μονάδα και τους συμπολίτες μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κοινοποίηση