Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου 20/07/2018

154.480 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι, με την υπ΄αριθμ. 5530/16-07-2018 απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ (ΑΔΑ: 7ΥΒ4469ΗΔΜ-Ε91) εγκρίθηκε η σκοπιμότητα προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προϋπολογισμού 154.480 ευρώ, προς ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο Υπουργείο Υγείας.

Η  συγκεκριμένη προμήθεια αφορά τα παρακάτω:

  1. Σύστημα αρχειοθέτηση ιατρικών εικόνων (Packs) 65.100 ευρώ.
  2. Ψυχόμενη Φυγόκεντρος αίματος αιμοδοσίας 8.12 θέσεων (1 τεμάχιο) 39.680 ευρώ.
  3. MONITOR παρακολούθησης παραμέτρων ασθενούς (9 τεμάχια) 29.700 ευρώ.
  4. Καρδιογράφος (6) καναλιών (8 τεμάχια) 20.000 ευρώ.

Θερμές ευχαριστίες στην Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για την άρτια κατάρτιση και εκτύπωση των τεχνικών δελτίων, ώστε να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση