Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου 24-04-2018

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 28/4/2018 ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι:

  • Υπογράφηκαν οι ατομικές συμβάσεις για την καθαριότητα στο Νοσοκομείο Αγρινίου (30 άτομα) και αναλαμβάνουν υπηρεσία στις 28/4/2018.
  • Επικυρώθηκε στο Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας στις 23/4/2018 ο πίνακας επιτυχόντων, με ατομικές συμβάσεις, στην σίτιση στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου (3 άτομα) και αναλαμβάνουν υπηρεσία το επόμενο 15/νθήμερο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης

Κοινοποίηση