Ανακοινώσεις

Δελτίο τύπου Διοίκησης για Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Aπώτερος στόχος της διοίκησης του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας είναι η συνεχής εκπαίδευση, η απόκτηση γνώσεων, η βελτίωση των δεξιοτήτων, που οδηγούν στην επαγγελματική  ανάπτυξη του προσωπικού.

Στα πλαίσια αυτού του στόχου, από τις  17 Ιουνίου 2024, ξεκίνησε στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Αγρινίου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών του ΕΣΥ, διάρκειας 10 ημερών, θεωρητικής εκπαιδεύσης και εκμάθησης τεχνικών δεξιοτήτων, σε σύνολο 70 διδακτικών ωρών. Στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης συμμετέχουν 28 Εκπαιδευτές  και 17 Μεταφορείς Ασθενών από το Νοσοκομείο Αγρινίου και το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, καθώς  και από το ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου. Το πρόγραμμα συντονίζεται από τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγρινίου σε συνεργασία με το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

Κοινοποίηση