Χειρουργικό

General Information
Our doctors
Working Schedule

Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα: Τζαμαλή Ελένη

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής: Αγγελάκης Χρήστος
Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής: Αλεξόπουλος Ιωάννης
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής: Γκιάφης Αναστάσιος
Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής: Πέρος Γεώργιος
Διευθυντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής: Γερασιμίδης Γεράσιμος
Διευθυντής Αναισθησιολογικού Τμήματος: Τζαμαλή Ελένη
Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας: Γκιάφης Κωνσταντίνος