Χειρουργικός Τομέας

General Information
Our doctors
Working Schedule

Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα: Μπόνας Απόστολος

Χειρουργικός Τομέας:

  • Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής: Τζανουδάκης Γεώργιος
  • Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής: Τσιώπος Λάζαρος
  • Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής: Γρηγορίου Ιωάννης
  • Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής: Μπόνας Απόστολος
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος Ειδικής Μονάδας Οφθαλμολογικού: Ζαφειράκης Γεώργιος
  • Διευθυντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  • Διευθυντής Αναισθησιολογικού Τμήματος: Τζαμαλή Ελένη
  • Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας: Αλμπάνης Γεώργιος

Εξωτερικά Ιατρεία:

  • Διευθυντής Οδοντιατρικού: Ντεμούση Βασιλική
  • Διευθυντής Νευροχειρουργικού: Μπακόπουλος Κωνσταντίνος

 

Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική