Χειρουργικό

General Information
Our doctors
Working Schedule

Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα: Καλλιακμάνης Βασίλειος

Χειρουργικός Τομέας:
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής: Καλλιακμάνης Βασίλειος
Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής: Παπαπάνος Αθανάσιος
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής: Γρηγορίου Ιωάννης
Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής: Μπόνας Απόστολος
Διευθυντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής: Διαμάντης Κωνσταντίνος
Διευθυντής Αναισθησιολογικού Τμήματος: Τζαμαλή Ελένη
Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας:

Εξωτερικά Ιατρεία:
Διευθυντής Οδοντιατρικού: Ντεμούση Βασιλική
Διευθυντής Νευροχειρουργικού: Μπακόπουλος Κωνσταντίνος