Διοίκηση

General Information
Our doctors
Working Schedule

Διοικητής Γ.Ν.Αιτωλοακαρνανίας: Σερασκέρης Μιχαήλ

Τηλέφωνο: 2641046224

Τηλέφωνο Γραμματείας Διοικητή: 2641361551

Email Γραμματείας Διοικητή: grmdioikiti.gna1@gmail.com

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Σερασκέρης Μιχαήλ, Διοικητής – Πρόεδρος
 2. Φιλιπποπούλου Ελένη, Αναπληρώτρια Διοικήτρια – Αντιπρόεδρος
 3. Πατσιαλός Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας Ν.Μ. Αγρινίου, Τακτικό Μέλος
 4. Κούρτη Αρετή, Δικηγόρος – Τακτικό Μέλος
 5. Κότσαλος Νικόλαος, Δικηγόρος – Τακτικό Μέλος
 6. Κάλπης Χρήστος, Ελεύθερος Επαγγελματίας – Τακτικό Μέλος
 7. Αλμπάνης Γεώργιος, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ν.Μ. Αγρινίου -Τακτικό Μέλος
 8. Ντάσκαρη – Γερασιμίδη Ειρήνη, Προϊσταμένη Βιοχημικού Τμήματος (Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού πλην Ιατρών ΕΣΥ του Νοσοκομείου) – Τακτικό Μέλος
 9. Ρώσσας Χαράλαμπος, Επιμελητής Α΄ Ορθοπεδικής (Εκπρόσωπος Ιατρών του Νοσοκομείου) – Τακτικό Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μπουρνάζος Παναγιώτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας – Αναπληρωματικό μέλος
 2. Ξευγένη Ευαγγελία, Δικηγόρος – Αναπληρωματικό μέλος
 3. Στυλιαράς Δημήτριος, υπάλληλος Ε.Φ.Κ.Α. – Αναπληρωματικό μέλος
 4. Κουτούμπας Ηλίας, Ελεύθερος Επαγγελματίας – Αναπληρωματικό μέλος
 5. Παπαπάνος Αθανάσιος, Διευθυντής Ορθοπεδικής – Αναπληρωματικό μέλος
 6. Ζιώγας Ευάγγελος, ΤΕ Νοσηλευτικής – Αναπληρωματικό μέλος
 7. Αραβανής Γεράσιμος, ΕΑ’ Παθολογίας – Αναπληρωματικό μέλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Πατσιαλός Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Προϊστάμενος Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας Ν.Μ. Αγρινίου
 2. Κουκόπουλος Παναγιώτης, Μέλος – Προϊστάμενος Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας Ν.Μ. Μεσολογγίου
 3. Μπουρνάζος Παναγιώτης, Μέλος – Προϊστάμενο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ν.Μ. Αγρινίου.
 4. Αργυρίου Κωνσταντίνα, Μέλος – ΤΕ Νοσηλευτικής Ν.Μ. Αγρινίου
 5. Δημητρακάκη Μαρία, Μέλος – ΤΕ Νοσηλευτικής Ν.Μ. Αγρινίου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ακριβοπούλου Αγγελική, ΤΕ Νοσηλευτικής Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ν.Μ. Αγρινίου – Αναπληρωματικό μέλος
 2. Πάνου Νικόλαος, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας – Αναπληρωματικό μέλος
 3. Ντάκουλα Λαμπρινή, ΤΕ Νοσηλευτικής – Αναπληρωματικό μέλος
 4. Σταμουλάκης Σωτήριος, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού – Αναπληρωματικό μέλος
 5. Κονδύλης Χρήστος, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας – Αναπληρωματικό μέλος