Διοίκηση

General Information
Our doctors
Working Schedule

Διοικητής Γ.Ν.Αιτωλοακαρνανίας: ΑΝΔΡΕΑΣ Στ. ΤΣΩΛΗΣ

 1. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος
 2. Διονυσόπουλος Λεωνίδας, Ιατρός-Γενικής Χειρουργικής
 3. Μέντζος Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
 4. Σκαρμούτσος Παντελής, Οικονομολόγος
 5. Πατσιαλός Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας Ν.Μ.Αγρινίου
 6. Σούκη Ελένη, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Ν.Μ.Αγρινίου

ΜΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:

 1. Πατσιαλός Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
 2. Πάνου Νικόλαος, Μέλος
 3. Κούστα Μαρία, Μέλος
 4. Ντάσκαρη-Γερασιμίδη Ειρήνη, Μέλος
 5. Ζιώγας Ευάγγελος, Μέλος