Εργαστηριακό

General Information
Our doctors
Working Schedule

Διευθυντής Εργαστηριακού Τομέα: Χρυσανθακόπουλος Σπυρίδων

Εργαστηριακός Τομέας:
Διευθυντής Μικροβιολογικού-Βιοπαθολογικού Τμήματος: Σούκη Ελένη
Προϊστάμενος Βιοχημικού Τμήματος: Ντάσκαρη-Γερασιμίδη Ειρήνη
Διευθυντής Αιματολογικού-Αιμοδοσίας: Σούκη Ελένη
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Τμήματος: Μορφάκη Πολύμνια
Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος: Χρυσανθακόπουλος Σπυρίδων
Διευθυντής Φαρμακευτικού Τμήματος: Γούλας Βασίλειος