Εργαστηριακός Τομέας

General Information
Our doctors
Working Schedule

Διευθύντρια Εργαστηριακού Τομέα: Χαραλαμποπούλου Γεωργία

Εργαστηριακός Τομέας:
Διευθύντρια Μικροβιολογικού-Βιοπαθολογικού Τμήματος: Σούκη Ελένη
Προϊσταμένη Βιοχημικού Τμήματος: Ντάσκαρη-Γερασιμίδη Ειρήνη
Διευθύντρια Αιματολογικού-Αιμοδοσίας: Σούκη Ελένη
Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος: Χαραλαμποπούλου Γεωργία
Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος: Χρυσανθακόπουλος Σπυρίδων
Διευθυντής Φαρμακευτικού Τμήματος: Γούλας Βασίλειος