Εργαστηριακό

General Information
Our doctors
Working Schedule

Διευθυντής Εργαστηριακού Τομέα: Χρυσανθακόπουλος Σπυρίδων
Διευθυντής Μικροβιολογικού-Βιοπαθολογικού Τμήματος: Σούκη Ελένη
Διευθυντής Αιματολογικού-Αιμοδοσίας: Πουρνάρα Βασιλική
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Τμήματος: Μορφάκη Πολύμνια
Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος: Χρυσανθακόπουλος Σπυρίδων
Διευθυντής Φαρμακευτικού Τμήματος: Γούλας Βασίλειος

Προϊστάμενος Βιοχημικού Τμήματος: Ντάσκαρη-Γερασιμίδη Ειρήνη