Λοιπά Τμήματα

General Information
Our doctors
Working Schedule

Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού

Προϊστάμενος Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού: Σκανδάλου Μαρία

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας: Κουτσονίκα Αγγελική