Νοσηλευτική

General Information
Our doctors
Working Schedule

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Λιάγκα Αλεξάνδρα
Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας-1ος Νοσηλευτικός Τομέας (Παθολογικός): Σμαραγδάκη Φερενίκη
Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας-2ος Νοσηλευτικός Τομέας (Χειρουργικός): Κεραμίδα Αθηνά
Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας-3ος Νοσηλευτικός Τομέας (Εργαστηριακός, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και Διατομεακά Τμήματα): Δημητρακάκη Μαρία

1ος Νοσηλευτικός Τομέας:

Προϊστάμενος Παθολογικού-Οφθαλμολογικού Τμήματος: Μπακαγιάννη Γεωργία
Προϊστάμενος Καρδιολογικού: Μπουρνάζος Παναγιώτης
Προϊστάμενος Ουρολογικού-Ω.Ρ.Λ.-Ορθοπεδικού: Παπαγιάννη Σπυριδούλα
Προϊστάμενος Παιδιατρικού Τμήματος: Καρατζογιάννη Ασπασία
Προϊστάμενος Μονάδας Αιμοκάθαρσης: Νικολακοπούλου Ακριβή

2ος Νοσηλευτικός Τομέας:

Προϊστάμενος Χειρουργικού Τμήματος: Μπαρέ Ελπίδα
Προϊστάμενος Χειρουργείων: Πολίτη Αντωνίτσα
Προϊστάμενος Ορθοπεδικού-Ουρολογικού Τμήματος: Παπαγιάννη Σπυριδούλα
Προϊστάμενος Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος: Βασιλακοπούλου Δήμητρα

3ος Νοσηλευτικός Τομέας:

Προϊστάμενος Τμήματος Αιμοδοσίας: Ευσταθίου Νικολίτσα
Προϊστάμενος Τμήματος Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων: Γεωργίου Μαρία
Προϊστάμενος Διατομεακού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: Τσορώνη Αριστέα
Προϊστάμενος Διατομεακού Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας: Σαράκη Ευπραξία