Νοσηλευτική

General Information
Our doctors
Working Schedule

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Μπουρνάζος Παναγιώτης

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας-1ος Νοσηλευτικός Τομέας (Παθολογικός): Μπαρέ Ελπίδα

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας-2ος Νοσηλευτικός Τομέας (Χειρουργικός): Πολίτη Αντωνία

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας-3ος Νοσηλευτικός Τομέας (Εργαστηριακός,

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και Διατομεακά Τμήματα): Γεωργίου Μαρία

 

1ος Νοσηλευτικός Τομέας:
Προϊστάμενος Παθολογικού Τμήματος: Κούση Κωνσταντίνα
Προϊστάμενος Καρδιολογικού-ΩΡΛ-Οφθαλμολογικού Τμήματος: Σμαραγδάκη Φερενίκη
Προϊστάμενος Παιδιατρικού Τμήματος: Καρατζογιάννη Ασπασία
Προϊστάμενος Μονάδας Αιμοκάθαρσης: Νικολακοπούλου Ακριβή

 

2ος Νοσηλευτικός Τομέας:
Προϊστάμενος Χειρουργικού Τμήματος: Δημητρακάκη Μαρία
Προϊστάμενος Χειρουργείων: Καραγιάννη Σπυριδούλα
Προϊστάμενος Ουρολογικού Τμήματος (Υπεύθυνη Covid): Παπαγιάννη Σπυριδούλα
Προϊστάμενος Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος: Στεργίου Σταυρούλα

 

3ος Νοσηλευτικός Τομέας:
Προϊστάμενος Τμήματος Αιμοδοσίας (Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας): Λιάγκα Αλεξάνδρα
Προϊστάμενος Τμήματος Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων: Τσορώνη Αριστέα
Προϊστάμενος Διατομεακού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: Ζωγανάς Κωνσταντίνος
Προϊστάμενος Διατομεακού Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας (Υπεύθυνη ΜΕΘ): Σαράκη Ευπραξία