Νοσηλευτική Υπηρεσία

General Information
Our doctors
Working Schedule

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Μπουρνάζος Παναγιώτης

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας-1ος Νοσηλευτικός Τομέας (Παθολογικός): Μπαρέ Ελπίδα

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας-2ος Νοσηλευτικός Τομέας (Χειρουργικός): Πολίτη Αντωνία

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας-3ος Νοσηλευτικός Τομέας (Εργαστηριακός, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και Διατομεακά Τμήματα): Γεωργίου Μαρία

 

1ος Νοσηλευτικός Τομέας:

Προϊστάμενος Παθολογικού Τμήματος: Σινάνη Γεωργία

Προϊστάμενος Καρδιολογικού Τμήματος: Σμαραγδάκη Φερενίκη

Προϊστάμενος Παιδιατρικού Τμήματος: Παπαγιάννη Σπυριδούλα

Προϊστάμενος Μονάδας Αιμοκάθαρσης: Τζουμερκιώτης Σταύρος

Υπεύθυνη  (Covid) Διατομεακού Τμήματος: Σαράκη Ευπραξία

 

2ος Νοσηλευτικός Τομέας:

Προϊστάμενος Χειρουργικού Τμήματος: Δημητρακάκη Μαρία

Προϊστάμενος Χειρουργείου: Καραγιάννη Σπυριδούλα

Προϊστάμενος Ουρολογικού Τμήματος : Καρατζογιάννη Ασπασία

Υπεύθυνος  Ορθοπαιδικού Τμήματος: Πατσέας Κωνσταντίνος

Προϊστάμενος Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος: Στεργίου Σταυρούλα

Υπεύθυνη  Μονάδας Εμφραγμάτων : Μαϊκαντή Βασιλική

Προϊστάμενος Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ: Κούση Κωνσταντίνα

 

3ος Νοσηλευτικός Τομέας:

Υπεύθυνος Τμήματος Αιμοδοσίας : Τριαντάφυλλος Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων: Τσορώνη Αριστέα

Προϊστάμενος Διατομεακού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: Ζωγανάς Κωνσταντίνος