Παθολογικό

General Information
Our doctors
Working Schedule

Διευθυντής Παθολογικού Τομέα: Σαββιδάκη Ειρήνη

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής: Μαργαρίτης Ιωάννης
Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής: Κανελλόπουλος Θεόδωρος
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής: Αλμπάνης Γεώργιος
Διευθυντής Νευρολογικού Τμήματος: Κορδόσης Βασίλειος
Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού: Σαββιδάκη Ειρήνη
Διευθυντής ΜΝΜΑ: Καϊάφας Παναγιώτης