Τεχνική Υπηρεσία

General Information
Our doctors
Working Schedule

Η Τεχνική Υπηρεσία έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας και της συντήρησης του Νοσοκομείου

Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Κάππα Χριστίνα
τηλέφωνο: 2641361554

Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος και B.I.T.
Ευστάθιος Ιωαννίδης
τηλέφωνο: 2641361484