Διαδικασία Εισαγωγής – Εξιτηρίου

1. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επείγουσες εισαγωγές γίνονται κατόπιν εξέτασης του ασθενούς από εφημερεύοντα ιατρό στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ή στα πλαίσια της πρωινής λειτουργίας και εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του.

2. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προγραμματισμένες – τακτικές εισαγωγές γίνονται από τους ιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενούς στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στον Τμήμα επειγόντων Περιστατικών ή στα Ιατρεία της Ολοήμερης Λειτουργίας.
Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς θα πρέπει να προσκομίζουν το ΑΜΚΑ. Οι αλλοδαποί θα πρέπει να προσκομίζουν διαβατήριο, άδεια παραμονής ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο που να δηλώνει τη νομιμότητα της παραμονής τους στη χώρα.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ

Ο θεράπων ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου του νοσηλευομένου, μετά το πέρας της νοσηλείας του. Το έντυπο του εξιτηρίου παραδίδεται στο Λογιστήριο Ασθενών όπου και τακτοποιούνται και οι τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του νοσηλευθέντος (εφ’ όσον αυτές δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα). Ώρες λειτουργίας Ταμείου 07:00 έως 13:00