1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια “ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ” CPV 30192300-4 και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου.

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια “ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ” CPV 30192300-4 και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 1 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Κοινοποίηση