1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (CPV 33692210-2) για την Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (CPV 33692210-2) για την Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

Κατεβάστε την σχετική προκήρυξη εδώ

Κοινοποίηση