2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95οκτ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΝΙΚΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95οκτ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΝΙΚΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

Κοινοποίηση