3η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την κάλυψη αναγκών της Ν.Μ.Αγρινίου (8918/1-7-2019)

3η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την κάλυψη αναγκών της Ν.Μ.Αγρινίου (8918/1-7-2019)

PAPAPOSTOLOU ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΓΚΦΟΣ.pdf

SANTAIR Δημόσια διαβούλευση 4 Αεροστρωμάτων(1).pdf

Serinth Διαβούλευση 8916- 4. Συσκευή ηλεκτροθεραπείας(1).pdf

Επιστολη Johnson_(2).pdf

GE 3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – HOLTER ΡΥΘΜΟΥ(2).pdf

IATRIKH MERIMNA KAI ΥΓΕΙΑ.pdf

MEDICAL LITE ΑΓΡΙΝΙΟ_08.07.2019.pdf

Orthodrive lite 206-EN(2).pdf

Κοινοποίηση