Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-Cov-2 προγράμματος INTERREG VA Greece Italy ΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-Cov-2 προγράμματος INTERREG VA Greece Italy ΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΔΩ 

Κοινοποίηση