ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (Β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ CPV: 33731110-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ.››

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (Β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ CPV: 33731110-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ.››

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών
Προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ πού έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό κωδικό
20DIAB000012836 για δέκα (10) ημέρες.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση