Ακύρωση Προκήρυξης για την πρόσληψη ενός Δικηγόρου με έμμισθη εντολή της Ν.Μ. Αγρινίου