Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ