Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων- ΓΝ Αιτωλ/νίας-ΝΜ Μεσολογγίου

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων- ΓΝ Αιτωλ/νίας-ΝΜ Μεσολογγίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση