Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων, CPV:90524100-7, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων, CPV:90524100-7, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση