Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια “ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV 2”, CPV: 33696500-0

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια “ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV 2”, CPV: 33696500-0

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση