Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για την Πρoμήθεια «Υγρών Καυσίμων, CPV:09132100-4, 09134200-9, 09135100-5» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για την Πρoμήθεια «Υγρών Καυσίμων, CPV:09132100-4, 09134200-9, 09135100-5» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση