Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για «Υπηρεσίες Καθαριότητας», CPV: 90910000-9

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για «Υπηρεσίες Καθαριότητας», CPV: 90910000-9

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση