ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

 

Κοινοποίηση