ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ (Α’) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΝΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ (Α’) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΝΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΔΩ

Κοινοποίηση