Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ