ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.ΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για τη διενέργεια διαγωνισμού για «MEΣΑΚΑΝΘΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.ΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για τη διενέργεια διαγωνισμού για «MEΣΑΚΑΝΘΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ »

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

 

Κοινοποίηση