ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΎΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση