ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΩΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΩΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση