ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση