ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση