ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Π. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Π. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση