ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10/2021 με αρ.πρ. 7683/24-6-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10/2021 με αρ.πρ. 7683/24-6-2021

Διευκρινίζεται ότι, εξαιρείται από την προαναφερομένη πρόσκληση το α/α 9 Έγκριση δαπάνης 1.500,00€ + Φ.Π.Α. για τις πρόσθετες εργασίες κατά την εκτέλεση του έργου ‘Επισκευή στέγης στο ΚΕΦΙΑΠ Αμφιλοχίας’, για το οποίο δεν θα κατατεθούν προσφορές.

Δείτε την διευκρίνηση εδώ

Κατά τα λοιπά η πρόσκληση ισχύει ως έχει 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

 

 

Κοινοποίηση