ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση