ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση