ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BIPAP ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INVERTER ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BIPAP ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INVERTER ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση