«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ,ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΦΟΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.»

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ,ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΦΟΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.»

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ.

 

Κοινοποίηση