ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΟΥ ΥΠΕΡΧΗΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE LOGIQ P6 ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΟΥ ΥΠΕΡΧΗΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE LOGIQ P6 ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΤ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση