ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19