ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΟΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΟΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση